Những điều căn bản đầu tiên

Giảm thải, Tái sử dụng, Tái chế

"Giảm thải, tái sử dụng, tái chế" là một điều nhàm chán nhưng gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Nhưng thực tế, ít người trong số chúng ta thực sự biết về ý nghĩa của điều này. Cụm từ trên được đặt theo thứ tự: Giảm khối lượng mà chúng ta sử dụng trong đời sống và chuyển sang các sản phẩm thân thiện với môi trường, là việc cần làm đầu tiên. Tiếp theo là tìm cách tái sử dụng các "phế thải" hiện tại. Và việc ném các món đồ vào thùng rác là việc làm cuối cùng. Thông qua việc thực hiện ba điều kể trên, lượng rác thải cần phải đem đi chôn lấp sẽ giảm thiểu. Một ví dụ điển hình về tái chế là việc vứt các chai nước vào thùng rác ngoài đường phố. Nếu như bạn sử dụng máy lọc nước tại nhà và các chai nước tái sử dụng nhiều lần, bạn có thể giảm thiếu hoặc loại bỏ hết nhu cầu của các loại chai nước sử dụng một lần.

Tin tức khác