Giới thiệu > Hội đồng khoa học

Hội đồng khoa học

 
GS Phan Chỉ
Công ty Tâm Sinh Nghĩa đã xây dựng thành công một công nghệ @Xử lý rác sinh hoạt bằng một hệ thống thiết bị được thiết kế và chế tạo 100% ở trong nước@. Phương châm hoạt động...
GS Phan Chỉ - Chủ tịch HĐKH
GS Nguyễn Lân Dũng
Tại thành phố Osaka (Nhật Bản) tôi đã có dịp đến thăm Nhà máy xử lý rác đô thị. Khác với tại nước ta, mỗi gia đình người Nhật đều hết sức tự giác trong việc phân loại rác thành 3 nhóm khác nhau...
GS Nguyễn Lân Dũng - Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam
TS Dương Văn Hợp
Trong thời gian qua Bảo tàng Giống chuẩn vi sinh vật thuộc Trung tâm Công nghệ sinh học Đại học Quốc gia Hà Nội, nay là Viện Vi sinh vật và công nghệ sinh học ĐHQG Hà Nội đã tuyển chọn và cung ...
TS Dương Văn Hợp - Viện trường Viện sinh vật và công nghệ sinh học, ĐHQG Hà Nội