Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây Dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tại Nhà máy xử lý và tái chế rác thải sinh hoạt Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Đoàn công tác đánh giá các công nghệ xử lý chất thải rắn đang áp dụng tại Việt Nam do Bộ Khoa học & Công nghệ phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên & Môi trường, thành lập theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải đã đến tham quan Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa làm chủ đầu tư.
Thành phần Đoàn công tác gồm có: Ông Nguyễn Đình Hậu, Vụ phó Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ KH & CN làm Trưởng đoàn, GS. TS Đặng Kim Chi, Tổ trưởng Tổ Chuyên gia đánh giá công nghệ xử lý chất thải rắn, và các thành viên chuyên gia đến từ Bộ Khoa học & Công nghê, Bộ Xây Dựng, Bộ Tài nguyên & Môi trường, đã đến làm việc tại nhà máy vào ngày 03/06/2014.
Về phía Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa, Ông Ngô Xuân Tiệc - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý, đã đón tiếp Đoàn công tác.
Kết thúc buổi làm việc, sau khí đi tham quan trực tiếp, nghe thuyết trình giải pháp công nghệ, Đoàn công tác liên Bộ đã đánh giá cao nỗ lực các giải pháp do Công ty Tâm Sinh Nghĩa đang thực hiện tại Nhà máy. Về phía công ty, Ông Ngô Xuân Tiệc mong muốn đóng góp các thông tin mới nhất cho Chính Phủ về các chương trình nghị sự môi trường.